Cách tạo Firebase Server Key

Chú ý: Tài liệu kỹ thuật này dành cho nhà phát triển (developer)

Firebase Server Key được dùng để gửi Push Notification tới các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android.

1. Tạo một Firebase project.

Nếu bạn đã có một Firebase project thì hãy bỏ qua bước này và đọc tiếp bước 2. Ngược lại, hãy làm theo hướng dẫn sau để tạo 1 Firebase project.

1.1. Vào trang Firebase Console và đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn.

1.2. Nhấp vào nút bấm "CREATE A PROJECT".

1.3. Nhập các thông tin và làm theo các bước hướng dẫn của Firebase để tạo Project.

2. Lấy Firebase Cloud Messaging token (FCM key).

2.1. Nhấp vào biểu tượng "Settings" và chọn "Project settings".

2.2. Nhấp vào "Cloud Messaging", tại đây, bạn sẽ thấy FCM key ở dòng Server Key. Hãy sao chép key này để sử dụng ở mục cài đặt Android Push trên Pushdy Dashboard.

Last updated