Gửi Push cơ bản

Hướng dẫn tạo 1 push notification cơ bản.

1. Truy cập trang Thông báo.

Tại đây, bạn có thể lựa chọn tạo một thông báo đẩy như: Mobile push, Web push,... bằng cách click vào nút bấm vào Tạo thông báo.

2. Thiết lập nội dung cho một Thông báo đẩy.

Audience:

Đây là phần bạn có thể lọc các User mà bạn muốn gửi Push Message. Bạn có thể chọn Segment sẵn có mà mình đã tạo từ trước hoặc có thể tự tạo bộ lọc riêng cho Push này. Hoặc bạn cũng có thể kết hợp cả Segments và Filters để có thể lựa chọn đúng tập User sẽ nhận Push Message.

  • Segments: Là phân đoạn người dùng mà bạn đã định nghĩa trước ở phần Notifications -> Segments. Bạn có thể chọn 1 hoặc nhiều Segments tuỳ ý. Pushdy sẽ kết hợp các Segments để lọc tập User mục tiêu cho bạn.

  • Filters: Tại đây bạn có thể sử dụng các thuộc tính mà bạn đã định nghĩa để kết hợp thành các điều kiện lọc để giới hạn tập user của bạn. Bộ lọc hỗ trợ 2 toán tử ANDOR, đồng thời cho phép bạn thêm các Nhóm (Add Group) biểu thức để bạn có thể dễ dàng tạo ra các điều kiện lọc phức tạp nhất nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm tập User mục tiêu đúng nhất.

Sau mỗi lần bạn thay đổi bộ lọc, bạn có thể xem trước số lượng Người dùng có thể nhận Push bằng cách click vào nút bấm Estimate.

Message:

Trong phần này, bạn sẽ cần nhập vào các thông tin cơ bản cho Message để gửi chúng đến với tập user của bạn. Những gì bạn nhập sẽ được hiển thị mẫu xem trước (Preview) ở bên cạnh để bạn có thể hình dung được Format của Message. Chú ý: hình ảnh Preview có thể không đúng trên mọi thiết bị.

  • Template: Bạn có thể chọn 1 mẫu nội dung được định nghĩa trước nếu có. Nó sẽ giúp bạn đỡ mất thời gian trong trường hợp bạn muốn sử dụng lại 1 mẫu sẵn có nào đó.

  • Heading: Đây là tiêu đề của nội dung Push, nó là tuỳ chọn nên bạn có thể sử dụng hoặc không. Trong trường hợp bạn không dùng, hãy để trống và lờ qua nó. Ngược lại, nội dung này sẽ được hiển thị trong thông báo được gửi tới người dùng của bạn.

  • Content: Nội dung này là bắt buộc, bạn cần nhập thông điệp của mình vào đây, nội dung này sẽ được hiển thị cho người dùng của bạn.

Chú ý: phần HeadingContent có thể đặt biến thuộc tính để hiển thị giá trị thuộc tính đã được định nghĩa ở phần Tạo thuộc tính vào trong nội dung thông điệp bằng cách đặt theo format sau: {{ten_thuoc_tinh}}

Mobile Push

Với Mobile Push, bạn có thêm tuỳ chọn để thêm các dữ liệu dạng Key/Value phục vụ mục đích điều khiển Push Notification khi User có hành động click vào Push của bạn. Mặc định, khi click vào Push, App của bạn sẽ được mở lên và người dùng sẽ được chuyển hướng vào màn hình chính trong App của bạn.

Web Push

Với Web Push, bạn có thêm các tuỳ chọn:

  • Target URL: Nhập vào link đích để khi người dùng click vào thông báo Push sẽ được chuyển hướng đến. Nếu bạn không nhập, mặc định sẽ được chuyển hướng tới trang chủ trên Website của bạn.

  • Buttons: Web Push hỗ trợ tối đa 2 nút bấm (2 CTA - Call To Action). Nút bấm sẽ được hiển thị bên ngay dưới nội dung Push. - Action ID: ID của nút bấm, bạn có thể chọn bất cứ ID nào bạn muốn. Nếu bạn có trên 1 nút bấm thì ID này là bắt buộc phải nhập khác nhau giữa 2 nút bấm. - Button Text: Dòng chữ được hiển thị trên nút bấm. Nó sẽ hiển thị chính xác những gì bạn nhập vào, kể cả phân biệt chữ hoa/thường. - Icon URL: Nếu bạn muốn có 1 hình ảnh icon nhỏ bên trái nút bấm, hãy nhập vào link icon ở đây. - Launch URL: Bạn có thể chuyển hướng người dùng tới link này khi người dùng click vào nút bấm. Nếu bạn không nhập, mặc định sẽ được chuyển hướng tới Target URL.

Feature:

Ở phần này, bạn có thể thiết lập các thông số sau:

  • Schedule: Bạn có thể thiết lập giờ gửi Push. Nếu thời gian Wait Until nhỏ hơn giờ hiện tại tức là Push của bạn sẽ được gửi đi ngay sau khi bạn tạo Push. Ngược lại, Pushdy sẽ giữ lại Push của bạn cho tới thời điểm bạn thiết lập mới thực hiện gửi tới người dùng.

  • Tags: Bạn có thể thêm Tag tuỳ ý cho mỗi Push, nó giúp bạn có thể lọc push ở phần danh sách dễ dàng hơn, hơn nữa, nó cũng được dùng trong tính năng Webhook Events để bạn có thể nhận message về hệ thống của bạn nhằm mục đích khác.

3. Xác nhận tạo Push Notification.

Sau khi thiết lập các nội dung bên trên, bạn click SaveConfirm thông tin để hoàn tất quá trình tạo Push. Push của bạn sẽ được hiển thị ở phần danh sách Push như bên dưới.

Last updated