Gợi ý sản phẩm

1. Truy cập chức năng "Gợi ý sản phẩm" tại menu Thông báo.

Bạn có thể tham khảo các mẫu Gợi ý SP tại trang chủ của Pushdy theo đường dẫn sau: https://www.pushdy.vn/recommendation.html

2. Cấu hình hiển thị cho hộp Sản phẩm

Click vào nút bấm "Cấu hình" để thực hiện cấu hình hiển thị cho các sản phẩm. Tại đây bạn có thể tuỳ chỉnh số lượng các sản phẩm, vị trí hiển thị, và các tuỳ chọn khác sao cho hợp với website của bạn.

3. Thêm các sản phẩm

Tại màn hình chính, bạn click vào nút bấm "Tạo Sản phẩm" để thêm các sản phẩm mà bạn muốn hiển thị. Nếu số sản phẩm nhiều hơn số lượng nội dung mà bạn cấu hình thì Pushdy sẽ lựa chọn thông minh ra các sản phẩm phù hợp với người dùng nhất.

Chú ý: Để sản phẩm của bạn hiển thị đúng đối tượng, Pushdy sẽ tiến hành theo dõi hành vi người dùng và cho phép bạn tuỳ chỉnh Đối tượng hiển thị theo Phân khúc hoặc Tuỳ chỉnh riêng.

Last updated