Cách tạo Safari Push Certificate

Cài đặt Web Push cho trình duyệt Safari.

Để sử dụng được Web push trên trình duyệt Safari bạn cần có Web Push Certificate từ tài khoản Apple Developer. Tuy nhiên nếu bạn không có một tài khoản Apple Developer thì chúng tôi sẽ cài đặt miễn phí cho bạn Web Push Certificate trong vòng 24 giờ.

Trong mục Settings -> Browsers. Bạn chỉ cần bật hỗ trợ Safari và lựa chọn mục yêu cầu Pushdy cung cấp Public Certificate như hình bên dưới:

Chú ý: Nếu bạn chọn sử dụng Public Certificate của Pushdy thì bạn hãy bỏ qua các bước bên dưới nhé. Web Push trên Safari sẽ tự động làm việc sau 24h giờ.

Trường hợp bạn muốn sử dụng Certificate của riêng mình thì hãy làm theo các bước bên dưới:

Tạo Safari Web Push Certificate

Trước khi bắt đầu, bạn cần phải có đăng ký Apple Developer trả phí đang hoạt động để tạo một Push ID duy nhất cho trang web của bạn. Yêu cầu chứng chỉ cho Web Push và sau đó tải chứng chỉ lên Pushdy.

Bước 1: Tạo yêu cầu lấy Certificate

 • Chạy ứng dụng Keychain Access.

 • Chọn Keychain Access > Certificate Assistant > Request a Certificate From a Certificate Authority.

 • Nhập email, tên và chọn "Saved to disk". Chọn Continue.

 • Lưu certificate signing request (CSR), chúng ta sẽ sử dụng nó để tạo Website Push Certificate.

STEP 2: Cài đặt Website Push ID cho APNS (Apple Push Notification Service)

 • Đầu tiên bạn cần đăng nhập vào Apple Developer Console. Tại đây chúng ta sẽ tạo một Website Push ID duy nhất.

 • Trong Developer Console, chọn "Identifiers" rồi chọn "Register an App ID". Rồi chọn "Website Push IDs" từ danh sách "Register a New Identifier" , nhấn "Continue".

 • Điền mô tả và định danh, ví dụ "web.com.mywebsite". (Chú ý: "web" tự động được thêm vào)

 • Nhấn Continue, kiểm tra mọi thứ và nhấn Register.

Bước 3: Tạo chứng chỉ Web Push

 • Chọn mục Certificates, rồi nhấn "+".

 • Chọn Website Push ID Certificate và nhấn Continue.

 • Sau đó chọn Website Push ID mà chúng ta đã tạo ở Bước 2 rồi nhấn Continue.

 • Bây giờ ta cần sử dụng file CSR đã tạo ở Bước 1. Chọn file thông qua nút Choose file, và nhấn Continue để tải lên.

 • Ở màn hình tiếp theo bạn sẽ nhìn thấy "Download Your Certificate". Tải về chứng chỉ SSL, nó sẽ được dùng để gửi thông báo tới người dùng của bạn.

 • Giờ ta cần cài đặt Certificate. Nhấp đúp vào Certificate vừa tải xuống, nó sẽ được cài vào ứng dụng Keychain Access.

 • Mở ứng dụng Keychain Access và chọn mục Certificates.

 • Chuột phải vào Website Push ID và chọn Export.

 • Khi lưu file, sử dụng đuôi Personal Information Exchange (.p12).

 • Tiếp theo một hộp thoại nhập password hiện ra, hãy để trống và nhấn "OK".

 • Sau đó nhấn "Allow" và nhập Mac password để export chứng chỉ.

 • Ở giao diện Terminal, chạy lệnh dưới với file chứng chỉ của bạn để chuyển đôi định dạng p12 sang định dạng pem

openssl pkcs12 -in certificate.p12 -out certificate.pem -nodes

Bước 4. Tải chứng chỉ lên Pushdy

 • Ở giao diện cấu hình Webpush của Pushdy, chọn Enable safari

 • Sau đó tải lên file .pem mà chúng ta đã có từ trước, sau đó ấn Submit

Last updated