Đồng bộ đối tượng quảng cáo Facebook

Ad Audience Synced

Giới thiệu chức năng

Chức năng Ad Audience Sync sẽ giúp bạn tự động đồng bộ dữ liệu User Segmentation với các nền tảng quảng cáo như Google, Facebook mọi thời điểm. Bạn có thể gửi cùng một đối tượng tới bất kỳ mạng quảng cáo nào chỉ với 1 click. Với Ad Audience Sync, bạn có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc khi chạy quảng cáo trên nền tảng Google và Facebook.

1. Cài đặt kết nối tài khoản quảng cáo

1.1. Truy cập menu "Cài đặt" và click vào 1 mạng quảng cáo ở phần "Quảng cáo"

1.2. Kết nối tài khoản quảng cáo bằng cách click vào nút "Liên kết tài khoản quảng cáo"

1.3. Đăng nhập vào tài khoản quảng cáo của bạn và làm theo hướng dẫn.

1.4. Sau khi đăng nhập vào tài khoản quảng cáo thành công, bạn lựa chọn 1 tài khoản quảng cáo để liên kết và click "Gửi" để hoàn thiện kết nối.

2. Truy cập trang phân khúc khách hàng

Từ Menu chọn mục "Phân khúc KH". Sau đó click "Tạo phân khúc" để tạo một tập người dùng để đồng bộ lên mạng quảng cáo.

2. Thực hiện phân tập người dùng và cấu hình đồng bộ.

  • Tên: Tên của phân khúc.

  • Mô tả: Mô tả cho phân khúc.

  • Chọn sự kiện/Chọn thuộc tính: Tại đây, bạn có thể thiết lập các điều kiện dữ liệu để lọc ra tập người dùng mà bạn mong muốn.

Trong phần Tab Facebook Ads, bạn lựa chọn chu kỳ và thời gian đồng bộ dữ liệu lên mạng quảng cáo.

Sau khi thiết lập xong, bạn click Lưu để tạo phân khúc người dùng. Tập user của của bạn sẽ được hiển thị ở phần danh sách, tại đây bạn có thể sửa hoặc xoá phân khúc này.

Danh sách trên cũng cho bạn biết có bao nhiêu User trong phân khúc được định danh và có thể đồng bộ lên mạng quảng cáo.

3. Sử dụng dữ liệu đồng bộ.

Dữ liệu đồng bộ lên trên mạng quảng cáo sẽ được hiển thị trong danh sách Custom Audiences. Tại đây, bạn có thể sử dụng dữ liệu này cho mục đích quảng cáo.

Last updated