Gửi A/B Push

Hướng dẫn sử dụng A/B Push

Cách thức hoạt động của A/B Push:

A/B Push là phương pháp sử dụng 2 biến thể nội dung cho thông điệp của bạn với hình ảnh, tiêu đề, nội dung khác nhau. 2 biến thể này sẽ được gửi tới 1 mẫu nhỏ ngẫu nhiên trong tập người dùng mục tiêu của bạn.

Sau khi chuyển phát 2 biến thể nội dung tới người dùng, Pushdy sẽ xác định biến thể nào có tỷ lệ chuyển đổi tốt hơn (tỷ lệ Click) và thông báo cho bạn. Sau đó, bạn có thể dễ dàng quyết định gửi biến thể có nội dung tốt hơn tới phần người dùng còn lại trong tập người dùng mục tiêu.

Với mỗi lần Kiểm thử A/B, bạn sẽ hiểu rõ hơn về đối tượng của mình và có dữ liệu thực tiễn để cải thiện chiến lược cho các thông điệp sau đó.

1. Truy cập trang Notifications.

Từ trang Notifications, chọn tab A/B Tests. Sau đó click New A/B Message để tạo A/B Push cho Mobile Push hoặc Web Push.

2. Thiết lập A/B Push.

Các phần Audience, Message A/B được thiết lập tương tự như mục hướng dẫn gửi Push cơ bản.

Tương tự như Push cơ bản, phần HeadingContent bạn có thể đặt biến theo tên thuộc tính đã được định nghĩa trong phần Thuộc tính với format {{ten_thuoc_tinh}}

Feature:

  • Name: Nhập vào tên của Push để phục vụ hiển thị và tìm kiếm trên danh sách A/B mesage.

  • Sample size: Cỡ mẫu (số lượng người dùng được thử nghiệm) trên tập người dùng mục tiêu có thể nhận được Push. Số lượng người dùng thử nghiệm này sẽ được chia đều ngẫu nhiên để nhận Message A và Message B.

  • Schedule, Tags: Tương tự như mục hướng dẫn gửi Push cơ bản.

3. Xác nhận tạo Push Notification.

Sau khi thiết lập các nội dung bên trên, bạn click SaveConfirm thông tin để hoàn tất quá trình tạo Push. Push của bạn sẽ được hiển thị ở phần danh sách Push như bên dưới.

Chú ý: tập người dùng mục tiêu của bạn phải có ít nhất từ 200 users trở lên để có thể thực hiện A/B Push.

Last updated