Max Leads

Bộ nút liên hệ đa kênh giúp chuyển đổi tối đa lượt truy cập thành khách hàng.

1. Truy cập menu MaxLead để bắt đầu thiết lập các nút liên hệ

2. Thiết lập các nút Liên hệ

Tại đây, bạn chọn các nút liên hệ mong muốn và thiết lập hiển thị cho các nút như:

  • Mẫu hiển thị: chúng tôi cung cấp nhiều mẫu hiển thị được tối ưu riêng cho các thiết bị Desktop, Mobile.

  • Hình dạng, kích thước, màu hiển thị, canh lề trái/phải/trên dưới, vị trí...

  • Chế độ hiển thị: là điều kiện để nút được hiển thị trên trang của bạn.

  • Thông tin của mỗi nút liên hệ.

Chúng tôi cũng cung cấp cho bạn tối đa 2 nút nổi bật được hiển thị kèm hiệu ứng và có các kiểu hiển thị đặc biệt để gây chú ý, tăng tương tác với người dùng.

Last updated