Liên kết tài khoản thống kê Google Analytics

Tự động đồng bộ hành vi người dùng lên Google Analytics

Giới thiệu chức năng

Tự động đồng bộ toàn bộ tương tác của khách hàng trên website lên Google Analytics giúp công việc phân tích số liệu thống kê, hiệu quả kinh doanh được thuận lợi, chính xác.

Cài đặt kết nối tài khoản GA

Truy cập menu "Cài đặt" và click vào mục thống kê "Google Analytics" và kết nối tài khoản GA theo hướng dẫn.

Sau khi kết nối thành công, hệ thống sẽ tự động tạo GA Goals trên Google Analytics như hình bên dưới mà bạn không cần thao tác gì thêm.

Bây giờ, bất cứ khi nào khách hàng tương tác với website của bạn, các hành vi này sẽ được đồng bộ lên các Goals tương ứng trên GA và bạn có thể sử dụng các Goals này để phân tích, thống kê, đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing của bạn.

Last updated