Gửi Push tự động

Hướng dẫn sử dụng Automated Push

Cách thức hoạt động của Automated Push:

Automatic Push được sử dụng để gửi thông báo tới các người dùng một cách tự động ngay khi mà họ thoả mãn điều kiện của phân đoạn người dùng hoặc bộ lọc mà bạn áp dụng.

Ví dụ, bạn có thể tự động 1 thông báo tới người dùng mà đã không truy cập website của bạn 2 ngày rồi. Một ví dụ khác là thông báo sẽ được chuyển phát tới người dùng ngay khi họ chơi game của bạn đạt cấp độ 3.

Mặc định, mỗi giờ Pushdy sẽ lọc ra tập người dùng thoả mãn điều kiện lọc của bạn để gửi tin nhắn. Tuy nhiên, với tài khoản trả phí (sử dụng gói Pay as you go) thì chu kỳ sẽ là 5 phút thay vì 1 giờ.

Mỗi người dùng chỉ nhận được thông báo tự động tối đa 1 lần. Và để đảm bảo không spam thì Pushdy sẽ loại trừ các người dùng mà quá 3 tháng không truy cập App của bạn (tức session cuối cùng của người dùng cách thời điểm hiện tại lớn hơn 3 tháng)

1. Truy cập trang Notifications.

Từ trang Notifications, chọn tab Automated. Sau đó click New Automatic Message để tạo Automated Push.

2. Thiết lập điều kiện cho Automated Push.

Để thiết lập điều kiện lọc cho Automated Push, bạn thực hiện tương tự như với Push cơ bản.

Nếu người dùng thoả mãn điều kiện lọc này trước khi tạo Push, họ sẽ nhận được thông báo ngay sau khi bạn tạo Push (bạn click nút bấm Estimate để biết được số lượng này). Ngược lại, những người dùng chưa thoả mãn điều kiện lọc sẽ phải đợi tới khi thoả mãn điều kiện lọc mới có thể nhận được Push.

Pushdy chỉ gửi Push tới người dùng hợp lệ, tức là người dùng đã đồng ý nhận Push khi họ sử dụng Ứng dụng/web của bạn.

3. Thiết lập nội dung và các thông số khác.

Phần Message được thiết lập tương tự như mục hướng dẫn gửi Push cơ bản.

  • Name: Nhập vào tên của Push để phục vụ hiển thị và tìm kiếm trên danh sách Automated Push.

  • Expiry: Thời gian hết hạn của Push. Sau thời gian này, Push sẽ không hoạt động nữa.

4. Xác nhận tạo Push Notification.

Sau khi thiết lập các nội dung bên trên, bạn click SaveConfirm thông tin để hoàn tất quá trình tạo Push. Push của bạn sẽ được hiển thị ở phần danh sách Push như bên dưới.

Last updated