Web Event Tracking

Web Event Tracking là tập API cho phép bạn theo dõi, đo lường và tối ưu hóa trang website của bạn. Mặc định, SDK của pushdy được tích hợp sẵn với Facebook Pixel để giúp bạn gửi dữ liệu tracking tới Pixel mà không cần phải đặt các đoạn mã Facebook Pixel.

Các hàm phục vụ cho Ecommerce

Có 9 sự kiện tiêu chuẩn Ecommerce có thể tracking được. Mỗi sự kiện tiêu chuẩn theo dõi một hành vi của khách hàng khi họ ghé thăm website của Nhà bán hàng.

  • Mua hàng

  • Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

  • Hoàn tất đăng ký

  • Thêm thông tin thanh toán

  • Thêm vào giỏ hàng

  • Thêm vào danh sách yêu thích

  • Bắt đầu thanh toán

  • Tìm kiếm

  • Xem nội dung

Last updated